Mutualiteiten

Bijna alle ziekenfondsen betalen gedeeltelijk zowel lidgeld als kampgeld terug.
U drukt het bestand van uw ziekenfonds af, vult u de gegevens van uw kind in
en brengt u dit formulier mee naar een zondagse vergadering.
De takleiding ondertekent of stempelt deze waarna u dit formulier terug
aan de mutualiteiten kan bezorgen.

Hieronder een overzichtje: