NIEUWIGHEDEN ONLINE // AANGEPASTE KALENDER EN EIKELTJE DECEMBER

Beste ouders, liefste leden!

Vanaf heden staan er op onze website weer een paar nieuwe dingen online: de herwerkte kalender en het Eikeltje.

De herwerking van de kalender heeft vooral betrekking tot de avondvergaderingen die uitgesteld zijn en de afgelaste evenementen, zoals de fakkeltocht.

Je zal terecht opmerken dat ook de dia-avond bijna onopgemerkt aan ons voorbij is gegaan. We gelasten we natuurlijk niet af, maar stellen we uit. We kiezen er bewust voor om geen online dia-avond te doen, omdat volgens ons dat gevoel van sfeer, nostalgie en zelfs heimwee maar moeilijk te evenaren is op schermpjes. 

Het Eikeltje heeft deze maand enkel betrekking tot de kapoenen en de welpen die nog steeds sterk en vol goede moed de fysieke vergaderingen verder zetten! De jonggivers en givers lichten hun leden in over de online vergaderingen op gepaste wijze: online! 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn: twijfel niet, zeker niet in deze tijd, om ons te raadplegen!

Een stevige linker
De groepsleiding